Villkor

Villkor

Allt kursinnehåll tillhör tre60naturkosmetik AB. Du har personligen tilldelats att ta del av innehållet under din utbildningsperiod. Du får på inget sätt ladda ner eller sprida innehållet vidare.

Överträdelse mot ovanstående medför ett vite på 100.000 SEK.

Ångerrätt

Observera att ångerrätten inte gäller om du påbörjat utbildningen. Du anses ha påbörjat utbildningen direkt när du öppnat och tagit del av innehållet.

Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till tre60naturkosmetik AB (se adressuppgifter i nästa stycke) skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen, men du måste inte använda den.

tre60naturkosmetik AB
Fältjägargränd 10 A
831 30 Östersund
070-350 72 18
info@tre60naturkosmetik.se

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet och vi återfått allt kursmaterial i obrukat skick. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Återlämnande av kursmaterial

Du ska återsända kursmaterial till oss eller överlämna det till tre60naturkosmetik AB Fältjägargränd 10A 83130 Östersund, utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka kursmaterialet innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av kursmaterialet.Kostnaderna uppskattas till maximalt 200 SEK.

Du är ansvarig för att kursmaterialet återlämnas i obrukat skick.